NEWPATH

Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som interessefellesskap.

Om NEWPATH

Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Vi ser på verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som interessefellesskap.

U

Agentbasert modellering

NEWPATH baserer seg på agentbasert modellering (agent-based modelling), som anses å være fruktbar for å studere og forstå sosiale mekanismer, prosesser og samhandlingsmønstre mellom agenter i et system.

Medarbeidere

Les mer om forskerne som jobber i prosjektet NEWPATH. Ruralis er prosjekteier med seniorforsker Maja Farstad som prosjektleder. NEWPATH er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet KLIMAFORSK.

NEWPATH – Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som interessefellesskap.

Dersom Norge skal kunne overholde sine klimapolitiske forpliktelser er overgangen til et mindre karbonintensivt samfunn viktig. Dette er imidlertid utfordrende fordi vi på en rekke områder har utviklet stiavhengighet som følge av sosial og kulturell fastlåsing, eller lock-ins.

I NEWPATH vil vi studere lock-ins og stiavhengighet i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter. Dette er en viktig verdikjede for landbruket og samfunnet for øvrig, grunnet sin betydning for levende og bærekraftige bygder, økt etterspørsel etter kjøtt og kravet om kutt i klimagassutslipp fra produksjonen. NEWPATH vil se nærmere på hvordan stiavhengighet bidrar til å begrense endringer som muliggjør produksjon med et lavere karbonavtrykk. Prosjektet baserer seg på agentbasert modellering (agent-based modelling), som anses å være fruktbar for å studere og forstå sosiale mekanismer, prosesser og samhandlingsmønstre mellom agenter i et system.

Innledningsvis vil samfunnsvitere med erfaring fra landbruks- og matstudier, økonomi og verdikjedeanalyser kartlegge verdikjedens aktører, mekanismer og funksjoner. Basert på denne kartleggingen vil prosjektet identifisere områder eller koblinger der fastlåsing (lock-ins) gjør det vanskelig å bryte ut av stiavhengighet. Dette vil danne grunnlag for utvikling av en agentbasert modell og munne ut i scenarier som beskriver mulige endringsalternativer. Scenariene vil bli presentert for verdikjedens ulike aktører og interessegrupper med tanke på respons knyttet til hvilke endringsalternativer som kan være aktuelle eller sannsynlige. Hvilke aktører, eller deler av systemet, må det fokuseres på for å oppnå ønsket systemendring? Hvilke fastlåste prosesser eller samhandlingsmønstre må endres for å kunne bryte ut av (eventuell) stiavhengighet? Avslutningsvis vil vi foreslå endringer i politikk og virkemiddelbruk med tanke på utvikling i en mindre karbonintensiv retning.

Siste nytt

God agronomi i klimaets ånd

God agronomi i klimaets ånd

Storparten av utslippene fra landbruket påvirkes betydelig av antall dyr i produksjon, men landbrukssystemet viser ikke interesse for tiltak som kan minske etterspørselen av kjøtt. Basert på vissheten om at begrensninger i klimautslipp må foretas på bruksnivå, rettes...

les mer
Meir kjøt og mjølk og kutt i utsleppa – går det?

Meir kjøt og mjølk og kutt i utsleppa – går det?

Kva rolle skal det tradisjonelle kjøt- og mjølkebruket ha i eit klimanøytralt samfunn? Har denne næringa ein plass der? Sikkert er det at klimagass-utsleppa må kuttast. Men mat treng me jo også. Økonomiske og politiske føringar gjer det vanskeleg for den einskilde...

les mer

Kontakt NEWPATH-teamet

3 + 5 =

Finansiert av

Forskningsrådet logo

En prosjekthjemmeside av

Bygdeforskning logo liggende